Untitled-3-copy-e1646742168664-plkb5evs5r3z68biia0wge1oyoy5y2x7c495y4gqdg

سویدبن عمربن ابی مطاع

  • سوید از قبیله خثعم و ساکن کوفه بود . او از بزرگان شیعه ، شجاع ، بسیار نمازگزار ، قاری قرآن ، بخشنده ، مهمان نواز ، مردم دار ، پناه مردم کوفه ، دشمن شناس و جنگاوری مشهور بود .
  • او در همان روزهای نخستین ورود اباعبدالله به کربلا ، به سپاه امام پیوست .
  • شوید آخرین فرد از اصحاب امام بود که به میدان جنگ رفت و آخرین شهید واقعه کربلا بود که اندکی پس از شهادت امام ( ع ) به شهادت رسید .
  • او به میدان رفت و جنگید تا اینکه زخمی شد و بی رمق و بیهوش در بین دیگر کشتگان افتاد . به گمان آن که کشته شده است ، وی را رها کردند . پس از مدتی شنید که میگویند : حسین کشته شد . پس به خود آمد و برخاست و چون شمشیرش را برده بودند ، با خنجری که به همراه داشت جنگید تا به شهادت رسید